Begeleiders ondersteunen de cliënt in hun derde levensfase. De begeleiding is gericht op een zo groot mogelijk behoud van zelfstandigheid en het stimuleren van zijn of haar mogelijkheden.

Juist bij oudere cliënten is het belangrijk om hun levensverhaal te kennen. Je zult op de hoogte moeten zijn van de achtergronden en/of oorzaken van hun gedrag. Want daar stem je je begeleiding op af. Je kent jouw cliënten en weet welke beleving en emoties een rol bij hen spelen. Je zult moeten zorgen voor structuur en een duidelijke en consequente ondersteuning. Dat geeft veiligheid en geborgenheid.