Bij de Amarant Groep kom je allerlei beroepen tegen. Beroepen gericht op begeleiding, verzorging of behandeling; begeleiders, persoonlijk begeleiders of senior begeleiders, maar ook artsen en GZ- psychologen of gedragsdeskundigen.

Daarnaast zijn er de ondersteunende beroepen op o.a. facilitair gebied, ICT, financiën en P&O. Zowel in de uitvoering als op managementniveau. Keuze te over! 'Werken aan Cliëntperspectief' Daar staan wij voor.

Allemaal hebben we één ding gemeen: we hebben passie voor ons werk

 

logo amarant

Zorg in elke levensfase voor mensen met een beperking. Van wijkzorg in de vorm van begeleiding bij wonen, werk en dag besteding ín de wijk tot intensieve specialistische zorg en dagbesteding op beschutte locaties voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

logo pauwer

Pauwer biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met de client kijken we welke zorg past. De client beslist. Want wij zijn er voor de clienten. Niet andersom.

logo idris

Idris is een specialistisch behandelcentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met (zeer) complex gedrag. Idris biedt poliklinische zorg, ambulante zorg en verblijfszorg inclusief crisisopvang. Het doel is het versterken van de eigen kracht van de cliënten.

 expertisecentrumAutismeAGwerkt

Bij het Expertisecentrum Autisme kunnen normaal- en hoogbegaafde mensen met autisme en hun verwijzers terecht voor behandeling, begeleiding en wonen in één organisatie, de Amarant Groep.

Amarant Groep staat voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Lees er meer over >

Amarant Groep doet mee aan de Ik Zorg campagne van het Ministerie VWS.