Bij deze cliënten staat de communicatie centraal. De begeleiders observeren en luisteren. Wanneer nodig stellen zij de cliënten de juiste vragen. Alle begeleiders hebben een grote kennis van autisme waardoor zij het gedrag en de gedachtepatronen van hun cliënten beter begrijpen. Als het nodig is, zijn zij zowel aanspreekpunt als ambassadeur. Daarnaast informeren zij de omgeving van hun cliënt over zijn of haar mogelijkheden en beperkingen.

Deze cliënten staan midden in de maatschappij. Zij worden door de begeleiders ondersteund bij alle facetten van het leven zoals werk en persoonlijke relaties. Maar de cliënt maakt zijn eigen keuze. De begeleider fungeert hierbij als zijn of haar klankbord.