Deze cliënten worden regelmatig overvraagd door hun omgeving. De begeleiders helpen hen dan om de verbinding te maken tussen hun eigen denk- en belevingswereld en de wereld om hen heen. Zij spreken de cliënten aan op hun eigen niveau en weten vervolgens de vertaling te maken. Het doel is dat cliënten zo veel mogelijk zelf de dingen doen die bij hun dagelijkse leven horen.

Want cliënten maken zelfstandig hun keuzes. Alleen als het echt nodig is, nemen de begeleiders het over. Zij bieden structuur en geven duidelijkheid en vertrouwen. Op die manier creëren zij een klimaat waarin de cliënt zichzelf kan en durft te ontwikkelen.