De begeleiders ondersteunen hun cliënten in alle basale levensbehoeften. Deze vorm van begeleiding is altijd gericht op het stimuleren van zijn of haar mogelijkheden en op een zo groot mogelijke vorm van zelfstandigheid.

Je haalt voldoening uit kleine dingen, je bent geduldig en je ziet het als een uitdaging om de taal van de cliënten te leren. Zij zijn sterk afhankelijk van jouw zorg en ondersteuning. Vaak zijn zij niet in staat dit verbaal te communiceren. Het observeren en interpreteren van gedrag en uitingen zijn jouw sterke eigenschappen. Dit weet je te vertalen naar concrete acties.